Izmjene i dopune Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – unapređenje ponudeToptim usluge

Poštovani korisnici,

Od 1. septembra BH Telecom unapređuje ponudu Toptim usluge na način da se, pored postojeća dva, uvode četiri nova dodatna Toptim Surf paketa:

  • Toptim Surf 20 GB – 23,40 KM/mjesečno
  • Toptim Surf 30 GB – 31,59 KM/mjesečno
  • Toptim Surf 50 GB – 46,80 KM/mjesečno
  • Toptim Surf 70 GB – 58,50 KM/mjesečno.

Količina uključenog paketskog saobraćaja koja se može iskoristiti u roamingu u zemljama Zapadnog Balkana, a u skladu sa odredbama iz Specifičnih uslova korištenja „Politika pravedne upotrebe roaming usluga u zemljama Zapadnog Balkana“, za korisnike novih Toptim Surf paketa iznosi:

  • Toptim Surf 20 GB  – 3,33 GB
  • Toptim Surf 30 GB  – 4,49 GB
  • Toptim Surf 50 GB  – 6,66 GB
  • Toptim Surf 70 GB  – 8,32 GB.

Također, za pretplatnike Toptim tarifnih paketa i Comfort group paketa, uvodi se popust na cijenu mjesečne naknade za dodatnu uslugu „Tarifni dodatak – pozivi u BiH“, u slučaju zaključenog ugovornog odnosa sa obaveznim trajanjem za Toptim uslugu na period od 36 mjeseci, i to:

  • 50% – za tarifni paket Toptim 15 ili Toptim 30, i Comfort Group
  • 75% – za tarifni paket Toptim 50 ili Toptim 100.