Izmjene i dopune Cjenovnika u ponudi usluge “PANTHEON Cloud”

Izmjene i dopune Cjenovnika u ponudi usluge “PANTHEON Cloud”

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da će od 1. septembra 2022. godine doći do izmjene cijena za određene PANTHEON Cloud usluge.

Usluga PANTHEON Cloud je namjenjena poslovnim korisnicima, malim i srednjim kompanijama za uvezivanje poslovnih procesa te njihovu potpunu kontrolu u jedinstvenom sistemu.

Odluka  o usklađenju cijena za određene licence iz portfolia PANTHEON Cloud usluge došla je kao odgovor na generalni rast cijena u privredi i povećanih operativnih troškova.

Promjene cijena vršene su sa velikom pažnjom kako bi se opterećenje za kompanije svelo na minimum a istovremeno održao kontinuirani razvoja PANTHEON-a. Razvoj PANTHEONA-a i praćenje tehnoloških trendova sa novim funkcionalnostima u procesu digitalizacije (DMS, optimizacija poslovnih procesa, automatizacija individualnih zadataka itd.) će generisati uštede u drugim oblastima kod kompanija.

Povećanje cijena se uglavnom odnosi na licence, dok će ostale usluge (izuzev konektor licence) ostati nepromijenjene. Pri formiranju novih cijena, posebno smo obratili pažnju na mikro preduzeća kao najosjetljiviji segment te su cijene za isti ostale u većini slučajeva nepromijenjene odnosno su dijelom i smanjene.

Nove cijene za PANTHEON Cloud usluge koje će od 1. septembra 2022. godine stupiti na snagu su kako slijedi:

 

Redni brojNaziv proizvoda/uslugeJedinica mjereCijena

sa
PDV-om

za novog Korisnika (KM)

Cijena

sa PDV-om

za Korisnika koji posjeduje On-premise/zemaljsku licencu (KM)

LICENCE
1.Micro (LX)mjesečno22,6513,50
2.Mali + mrežna upotreba (dо 3 korisnika)mjesečno68,4240,96
3.Trgovačko preduzeće (RE)mjesečno63,8536,39
4.Malo preduzeće (SE)mjesečno93,5956,98
5.Budžetski Korisnik (GE)mjesečno98,1768,42
6.Srednje napredno preduzeće (ME)mjesečno102,7568,42
7.Veliko proizvodno preduzeće (MF)mjesečno139,3691,31
8.PANTHEON Cloud MTmjesečno45,5434,09
9.PANTHEON Cloud RTmjesečno34,0920,37
DODATNE USLUGE
10.Konektor licencamjesečno18,088,93

 

*Cijene PANTHEON licenci i usluga koje nisu navedene u gornjem cjenovniku ostaju nepromijenjene.

 

Za više informacija o cijenama pogledajte Cjenovnik BH Telecoma.

BH Telecom