OBAVIJEST ZA KORISNIKE o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na uslugu IP Centrex

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da 1. augusta 2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma koje se odnose na IP Centrex uslugu, a koje podrazumijevaju:

  • Izmjenu cijena mjesečne pretpate po IP Centrex broju:
    • Paket I (od 5 do 25 IP Centrex brojeva) – umjesto 7,02 KM mjesečno sa PDV, pretplata po broju će iznositi 7,61 KM sa PDV;
    • Paket II (od 26 do 50 IP Centrex brojeva) – umjesto 5,85 KM mjesečno sa PDV, pretplata po broju će iznositi 6,44 KM sa PDV;
    • Paket III (51 i više IP Centrex brojeva) – umjesto 4,68 KM mjesečno sa PDV, pretplata po broju će iznositi 5,27 KM sa PDV.
  • Izmjenu cijene poziva prema brojevima mobilne mreže BH Telecoma – cijena poziva će umjesto 0,19 KM/min sa PDV iznositi 0,20 KM/min sa PDV.

 

Kao korisnici koji su obuhvaćeni navedenim izmjenama Cjenovnika od 1.8.2022. godine, eventualne raskide postojećih ugovora za IP Centrex uslugu možete izvršiti na vaš zahtjev u periodu od 01.07. do 31. 07. 2022. godine, u kojem slučaju vam se neće obračunati penali po osnovu prijevremenog raskida ugovora sa obaveznim trajanjem.

 

Izmijenjeni Cjenovnik, važeći od 1.augusta 2022.godine, biće dostupan na web stranici i prodajnim mjestima BH Telecoma od datuma njegove primjene.

 

Dodatne informacije možete dobiti putem besplatnog info telefona 1322 ili kontaktiranjem svog menadžera za velike korisnike u nadležnoj regionalnoj direkciji BH Telecoma.

 

Zahvaljujemo vam se što koristite  usluge BH Telecoma.