Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

Obavijest za korisnike o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Moja TV usluge za rezidencijalne korisnike, tj. na dodatne usluge Dodatni paketi kanala – Cinemax, HBO i HBO Premium.

U Cjenovniku BH Telecoma se od 1.jula 2022. godine mijenja tekst Napomene za dodatne usluge Dodatni paketi kanala – Cinemax, HBO i HBO Premium, kojom se definiše sadržaj paketa u skladu sa izmjenama u ponudi HBO sadržaja koje nastupaju 1. 7. 2022. godine vezano za ukidanje HBO OD servisa, koji je trenutno sastavni dio HBO i HBO Premium paketa BH Telecoma.

U skladu sa izmjenama u ponudi HBO sadržaja od 1. 7 2022. godine, HBO OD usluga više neće biti dostupna korisnicima Moja TV usluge. U skladu s navedenim, kao zamjena za HBO OD uslugu, HBO MAX će od 1. jula ove godine biti i sastavni dio HBO paketa BH Telecoma (*već je sastavni dio HBO Premium paketa). Za razliku od HBO OD usluge, koja je korisnicima dostupna putem Moja TV menija, HBO Max je usluga kojoj se pristupa putem HBO Max aplikacije, pa je kao takva dostupna korisnicima smart telefona, tableta i smart TV uređaja. Uvođenjem Android boxa u ponudu BH Telecoma od 1.7. ove godine će i korisnici koji nemaju smart TV moći koristiti HBO Max aplikaciju.

U skladu sa prethodno navedenim, u Cjenovniku BH Telecoma, u dijelu Dodatni paketi kanala – Cinemax, HBO i HBO Premium, pripadajuća Napomena se od 1.jula ove godine mijenja i glasi:

„Napomena:

a) Sadržaj ovih dodatnih paketa (u daljem tekstu: paketi) je dostupan na internet stranici BH Telecoma i putem TV menija na TV aparatu.

b) U mjesecu aktivacije/deaktivacije paketa pretplatniku će se naplatiti cjelokupan iznos mjesečne naknade bez obzira na broj dana korištenja u toku mjeseca.

c) U mjesecu u kojem je izvršena promjena paketa pretplatniku će se naplatiti samo iznos mjesečne naknade za paket veće novčane vrijednosti.

d) Za sve pretplatnike koji aktiviraju HBO Premium paket omogućeno je probno korištenje svih sadržaja ovog paketa besplatno, to jeste, bez obaveze plaćanja naknade u prvom mjesecu korištenja.

e) Ukoliko pretplatnik do isteka kalendarskog mjeseca, u kojem je prvi put aktiviran HBO Premium paket, ne otkaže njegovo korištenje nastavlja koristiti paket u skladu sa Cjenovnikom.

f) Pretplatnik ima pravo na besplatno probno korištenje HBO Premium paketa samo jednom, i to prilikom prve aktivacije.

g) Paketi uključuju TimeShift TV opciju koja nudi mogućnost gledanja ranije emitovanog sadržaja na HBO i Cinemax TV kanalima.

h) Paketi HBO i HBO Premium uključuje HBO Max uslugu koja omogućava gledanje HBO video sadržaja, bilo kad, putem Internet pretraživača ili aplikacije na prijenosnim računarima, smart telefonima, tabletima, ili smart TV-u, na teritoriji i prema uslovima koji su definisani u uslovima HBO Max usluge.

i) HBO Max usluga je aktivna u roku od 24 sata od aktivacije HBO ili HBO Premium paketa.

j) Preduslov za korištenje HBO Max usluge je širokopojasni pristup Internetu putem fiksne ili mobilne mreže. Potrošnja saobraćaja koja nastaje korištenjem HBO Max usluge nije uračunata u naknadu HBO i HBO Premium paketa, već se posebno obračunava i naplaćuje u skladu sa ovim Cjenovnikom.

k) Pružanje/korištenje HBO Max usluge utvrđuje se i u uslovima HBO Europe s.r.o., koji su objavljeni na Internet stranici: https://www.hbomax.com/terms-of-use/ba-hr, u kojima je sadržan detaljniji opis usluge i koje pretplatnik mora prihvatiti prilikom registracije/prijave ako želi da koristi uslugu. HBO Europe s.r.o. može izmijeniti/dopuniti navedene uslove neovisno od BH Telecoma, te BH Telecom ne odgovara za bilo koje posljedice koje pretplatniku nastanu zbog toga.

l) U slučaju privremenog isključenja MojaTV paketa/priključka, iz bilo kojeg razloga, korisniku nije omogućeno korištenje HBO Max usluge, kao ni ostalih usluga/servisa iz paketa.

m) BH Telecom ne utiče na izbor/količinu/kvalitet sadržaja/naslova koji se nalaze u HBO/Cinemax paketima/servisima/uslugama.“