Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da 1. jula 2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma koje se odnose na međunarodni telefonski saobraćaj.

Izmjene u ponudi međunarodnog telefonskog saobraćaja su posljedica uvećanja cijena ino operatora za terminaciju saobraćaja iz mreže BH Telecoma i podarazumijevaju sljedeće:

 • Za IP Centrex uslugu:
  • prestanak dalje primjene popusta na ukupnu novčanu vrijednost ostvarenog međunarodnog saobraćaja;
  • prestanak primjene popusta od 20% na osnovne cijene međunarodnog saobraćaja za pozive prema mobilnim mrežama sljedećih zemalja: Albanija, Bugarska, Danska, Estonija, Kosovo, Malta, Portugal, Sjeverna Makedonija i Velika Britanija;
  • izmjenu cijene poziva prema fiksnim mrežama Slovenije za priključke sa aktiviranim dodatnim paketom Toptim Line Super. Umjesto cijene poziva od 0,28 KM/min sa PDV, primjenjivat će se nova cijena od 0,35 KM/min sa PDV.
 • Za pakete fiksne telefonske usluge BizPhone 30 i BizPhone 50:
  • prestanak dalje primjene povoljnije cijene poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama Slovenije i Velike Britanije. Umjesto cijene poziva 0,28 KM/min sa PDV prema fiksnim mrežama, odnosno 0,70 KM/min sa PDV prema mobilnim mrežama, primjenjivat će se jedinstvena cijena poziva prema fiksnim i mobilnim mrežama Slovenije i Velike Britanije u iznosu 0,807 KM/min sa PDV;
  • primjenu povoljnijih cijena poziva prema zemljama: Kuvajt, Indija i Saudijska Arabija. Umjesto cijene poziva od 0,807 KM/min sa PDV, primjenivat će se nove cijene, i to:
   • 0,28 KM/min sa PDV – prema fiksnim mrežama
   • 0,70 KM/min sa PDV prema mobilnim mrežama.
  • Za Toptim uslugu (dodatni paketi za međunarodni saobraćaj):
  • Cijena poziva prema fiksnim mrežama Slovenije za priključke sa aktiviranim dodatnim paketom Toptim Line Super će umjesto 0,28 KM/min sa PDV, iznositi 0,35 KM/min sa PDV;
  • Iz liste zemalja uključenih u dodatnom Toptim Mobile Super paketu, prema kojima se poziv naplaćuje u iznosu od 0,59 KM/min sa PDV, se isključuju Danska, Njemačka, Španija i Velika Britanija. Cijena poziva prema navedenim zemljama za priključke sa aktiviranim Toptim Mobile Super paketom će iznositi 0,81 KM/min sa PDV. Istovremeno, u listu zemalja Toptim Mobile Super paketa se uključuju Island, Irska, Kipar, Lihtenštajn i Rumunija, prema kojima će cijena poziva umjesto 0,81 KM/min sa PDV iznositi 0,59 KM/min sa PDV;
  • Iz liste zemalja uključenih u dodatnom Toptim Plus paketu se isključuju Austrija, Danska, Njemačka, Luksemburg i Velika Britanija. Cijena poziva prema navedenim zemljama za Toptim grupe sa aktiviranim Toptim Plus paketom će umjesto 0,29 KM/min sa PDV prema fiksnim mrežama, odnosno 0,41 KM/min sa PDV prema moblinim mrežama, iznositi 0,81 KM/min sa PDV prema fiksnim i mobilnim mrežama. Istovremeno, u listu zemalja dodatnog Toptim Plus paketa se uključuju Grčka, Indija, Irska, Island, Kipar, Kuvajt, Lihtenštajn, Rumunija, Saudijska Arabija i Slovačka, prema kojima će cijena poziva umjesto 0,81 KM/min sa PDV (europske zemlje), odnosno 1,046 KM/min sa PDV (vaneuropske zemlje) iznositi 0,29 KM/min sa PDV prema fiksnim mrežama europskih i vaneuorpskih zemalja, odnosno 0,41 KM/min sa PDV prema moblinim mrežama europskih i vaneuorpskih zemalja.
  • Za ostale pakete sa fiksnom telefonskom uslugom – (Osnovni paket – fizička lica; Socijalni paket – fizička lica; Senior PLUS paket – fizička lica; Paket Flat fiksne BiH; Paket Flat BH Telecom; Osnovni paket –pravna lica, Posebni paket –pravna lica; samostalna ISDN BRA usluga iz istekle ponude za fizička i pravna lica; samostalna ISDN PRA usluga iz istekle ponude za pravna lica; L.net Plus; Business trunking; BizPhone Plus; MojaTV BH Phone, MojaTV Phone, MojaTV Full; NetPhone-Go; MojaTV Full-Go):
  • prestanak primjene popusta na ukupnu novčanu vrijednost ostvarenog međunarodnog saobraćaja za pozive prema mobilnim mrežama sljedećih zemalja: Albanija, Belgija, Bjelorusija, Bugarska, Danska, Kosovo, Malta, Portugal, Švicarska i Velika Britanija;
  • umanjenje iznosa popusta na ukupnu novčanu vrijednost ostvarenog međunarodnog saobraćaja. Umjesto popusta od 25% i 30%, primjenjivat će se popust od 20% – za utrošeni iznos na međunarodni telefonski saobraćaj preko 30 KM bez PDV.

Izmijenjeni Cjenovnik, važeći od 1.jula 2022.godine, biće dostupan na web stranici i prodajnim mjestima BH Telecoma od datuma njegove primjene.

Dodatne informacije možete dobiti putem besplatnog info telefona 1444 za rezidencijalne korisnike, odnosno 1322 za poslovne korisnike ili kontaktiranjem svog menadžera za velike korisike u nadležnoj regionalnoj direkciji BH Telecoma.

 

Moja priča. BH Telecom