Izmjene Cjenovnika BH Telecoma koje se odnose na Toptim uslugu

Obavještavamo korisnike da će od 1. jula 2022. godine doći do izmjena i dopuna Cjenovnika BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Toptim uslugu.

Izmjena u ponudi Toptim usluge podrazumijeva prestanak mogućnosti potrošnje novčanog iznosa uključenog u mjesečnim naknadama osnovnih i dodatnih Toptim tarifnih paketa na govorni i SMS/MMS roaming saobraćaj u Zoni 1 (Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Srbija).

Novčani iznos uključen u mjesečnim naknadama Toptim paketa, mobilni Toptim postpaid priključci,  će se od 1. jula 2022. godine moći utrošiti na pozive prema fiksnim i mobilnim mrežama u BiH, međunarodne pozive, te SMS i MMS, saobraćaj u roamingu, izuzev govornog/SMS/MMS saobraćaja u roamingu u Zoni 1.

 

Moja priča. BH Telecom