Unapređenja u ponudi usluga za poslovne korisnike

Obavještavamo korisnike da će se od 1. maja 2022. godine primjenjivati sljedeća unapređenja u ponudi usluga za poslovne korisnike:

 1. Uvećanje količine mobilnog internet saobraćaja na osnovnim i dodatnim Toptim paketima

 

Nove količine uključenog mobilnog internet saobraćaja će iznositi:

 • Dodatni Toptim tarifni paketi:
 • Tarfini paket Toptim 15 – 15 GB
 • Tarfini paket Toptim 30 – 30 GB
 • Tarfini paket Toptim 50 – 70 GB
 • Tarfini paket Toptim 100 – 130 GB

 

 • Comfort Single (osnovni paket) – 20 GB

 

 • Comfort Group (osnovni paketi):
 • Comfort Group Paket 1 – 60 GB
 • Comfort Group Paket 2 – 90 GB
 • Comfort Group Paket 3 – 180 GB
 • Comfort Group Paket 4 – 260 GB
 • Comfort Group Paket 5 – 450 GB
 • Comfort Group Paket 6 – 750 GB
 • Comfort Group Paket 7 – 1.100 GB
 • Comfort Group Paket 8 – 1.500 GB

 

2. Uvećanje količine uključenog paketskog saobraćaja koji se može iskoristiti u roamingu u zemljama Zapadnog  Balkana, Toptim Comfort Group pakete

 Nove količine uključenog paketskog saobraćaja za određene Toptim comfort Group pakete, koji se može iskoristiti u roamingu u zemljama Zapadnog  Balkana  će iznositi:

 • Toptim Comfort Group Paket 1 – 13,31 GB shared pool
 • Toptim Comfort Group Paket 2 – 21,64 GB shared pool
 • Toptim Comfort Group Paket 3 – 41,61 GB shared pool
 • Toptim Comfort Group Paket 4 – 59,92 GB shared pool

 

3. Mogućnost uključenja NetFlat-GO paketa u Biz izbor, kao Integrisanu ponudu usluga za poslovne korisnike.

Ostale detaljne informacije su dostupne u Cjenovniku BH Telecoma  i putem besplatnog info telefona za poslovne korisnike 1322.