Izmjene i dopune Cjenovnika za Moja TV uslugu

BH Telecom od 31. maja 2022. godine uvodi novu cijenu pristupa Moja TV usluzi od 1 KM  za sve Moja TV pakete namijenjene rezidencijalnim korisnicima, koja će se primjenjivati u slučaju zaključenja ugovora za ovu uslugu sa obaveznim trajanjem 24 mjeseca.

 

Osim ove, u Cjenovniku BH Telecoma se istovremeno vrše i sljedeće izmjene:

 

  • izmjena teksta napomene Cjenovnika koja definiše sadržaj HBO Premium paketa, u skladu sa izmjenama u ponudi HBO sadržaja koje su nastupile 8. marta ove godine, odnosno u skladu sa globalnim ukidanjem HBO GO aplikacije i prelaskom na HBO Max;
  • dopuna teksta napomena Cjenovnika u okviru ponude WiFi extender i Fritz!box uređaja, na način da se definiše da ovi uređaji ostaju aktivni i njihovo korištenje nastavlja i u slučaju promjene sa netFlat na Moja TV paket i obrnuto, izuzev ako korisnik ne zahtijeva drugačije;
  • dopuna teksta napomene Cjenovnika sa definicijom da prilikom promjene Moja TV paketa određene dodatne usluge aktivirane na zahtjev korisnika, u zavisnosti od sadržaja paketa i prirode usluge, mogu ostati aktivne i na novoodabranom Moja TV paketu.