OBAVIJEST KORISNICIMA o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma – povlačenje iz ponude besplatnih email adresa i uvođenje novog Bmail email servisa

Obavještavamo korisnike BH Telecoma da od 1.03.2022. godine počinje primjena izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma (u daljem tekstu: Cjenovnik), koje se odnose na bih.net.ba i bhline.ba email servise BH Telecoma.

Izmjene i dopune Cjenovnika se odnose na:

 • uvođenje komercijalnog „Bmail“ – email servisa BH Telecoma sa većom kvotom uključenog mailboxa;
 • povlačenje iz ponude dodatnih usluga web2sms, email2sms i e-mail notifikacija (upozorenja);
 • povlačenje iz ponude besplatnih bih.net.ba i bhline.ba email adresa u okviru usluga koje su to do sada sadržavale.

Pretplatnici koji su aktivirali usluge BH Telecoma prije 1. marta 2022. godine, te uz iste na korištenje dobili email adresu na bih.net.ba domeni ili na bhline.ba domeni (50 MB na bhline.ba domeni, limit jedne e-mail poruke je 10 MB), nastavljaju koristiti email adresu prema istim uslovima. Ukoliko pretplatnik ne koristi (prijava/logiranje) email adresu minimalno jednom u periodu od šest mjeseci, BH Telecom će izvršiti brisanje/deaktivaciju neaktivnih/nekorištenih email adresa, a što se vrši periodično na mjesečnoj bazi.

Pretplatnik koji je na korištenje dobio email adresu na bih.net.ba domeni, ima mogućnost prelaska na Bmail uslugu uz zadržavanje postojeće email adrese i mailbox sadržaja.

Bmail je usluga omogućava aktivaciju i korištenje email adrese sa bih.net.ba domenom.

Usluga je namijenjena poslovnim i rezidencijalnim pretplatnicima, a  uključuje:

 • jednu email adresu na bih.net.ba domeni
 • 10 GB mailbox kapacitet
 • webmail klijent
 • desktop email klijent
 • pristup sa mobilnog uređaja
 • standardnu podršku
 • anti-virus i anti-spam sigurnosnu zaštitu
 • dnevni backup mailbox-a.

Standardna podrška uključena u Bmail paket podrazumijeva: redovni nadzor i održavanje svih komponenti mail sistema, pomoć pri realizaciji servisa (prijava i korištenje webmail-a/email klijent aplikacija), otklanjanje problema po korisničkoj prijavi smetnje (neuspješna promjena passworda, nemogućnost slanja/primanja poruka), povrat/restore mail poruka iz posljednjeg backup-a po zahtjevu pretplatnika, provjeru i otklanjanje smetnji kod primanja/slanja poruka uslijed djelovanja antivirus/antispam zaštite.

Security zaštita mailboxa obuhvata sljedeće mehanizme zaštite: provjera sigurnosti email poruka na osnovu globalne reputacije email servisa koji šalje poruku;  antispam zaštita – filtriranje poruke na više nivoa sa ciljem otklanjanja SPAM poruka;  antivirus zaštita – skeniranje email poruke i priloga (attachmenta) na poznate viruse kao i zaštita od masnovnog širenja nove vrste virusa (outbrake protection) i URL zaštita – filtriranje email poruke na osnovu sadržaja poruke gdje se prepoznaju linkovi na potencijalno štetni sadržaj (phishing/malware i download).

Cijena mjesečne naknade za korištenje Bmail usluge, koja će u ponudi biti od 1.marta, iznosi 5.85 KM sa uračunatim PDV-om.