Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

UNAPREĐENJA BIZ IZBOR USLUGE

 Obavještavamo korisnike da će se od 1.februara 2022. godine primjenjivati sljedeća unapređenja u ponudi BiZ izbor usluge:

  • 50% niža cijena mjesečne naknade za dodatnu uslugu „Upravljani pristup“* za osnovne usluge pristupa Internetu i Pristupa mreži za prijenos podataka; cijena mjesečne naknade od 1.2.2022. godine će iznositi 35,10 KM sa PDV-om, i
  • mogućnost uključenja Cloud Direct Backup usluge (*usluga iz Kataloga Cloud usluga) u Biz izbor, kao Integrisanu ponudu usluga za poslovne korisnike.

*Dodatna usluga „Upravljani pristup“ podrazumijeva kreiranje end-to-end komunikacije, te isporuku, konfiguraciju i testiranje  upravljivog CPE uređaja na lokaciji korisnika i u ponudi je za sljedeće osnovne usluge BH Telecoma:

  • Fiksni pristup Internet mreži zagarantovanim opsegom – paketi: Business Pro i Eduka
  • xDSL pristup Internet mreži – paketi: netFlat Office, netFlat Pro Silver i netFlat Pro Gold
  • MPLS VPN – Topnet.

Uslov za korištenje, tj. aktivaciju dodatne usluge „Upravljani pristup“ je da korisnik za konkretan osnovni paket/priključak, na kojem se aktivira navedena dodatna usluga, ima potpisan ugovor sa obaveznim trajanjem na period od 24 mjeseca.

Ostale detaljne informacije su dostupne u Cjenovniku BH Telecoma na web stranici, na svim prodajnim mjestima BH Telecoma i putem besplatnog info telefona za poslovne korisnike 1322.