Izmjene Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – BULK SMS i Mobilno oglašavanje

Obavještavamo korisnike da će se od 1. februara 2022. godine primjenjivati usvojene izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma, koje se odnose na izmjenu cijena u Bulk SMS/MMS uslugama, i Mobilnom oglašavanju.

Bulk SMS/MMS – primjena od 1.2.2022. godine:

NAZIV USLUGE Jedinica mjere  

Cijena sa

PDV-om u KM

Slanje SMS/MMS poruka prema drugim mrežama u BiH po poruci 0,094

 

Mobilno oglašavanje – primjena od 1.2.2022. godine

NAZIV USLUGE Jedinica mjere  

Cijena sa

PDV-om u KM

Slanje SMS poruka prema korisnicima drugih operatora u BiH po poruci 0,088
Slanje MMS poruka prema korisnicima drugih operatora u BiH po poruci 0,088
Slanje WAP Push poruka prema korisnicima drugih operatora u BiH po poruci 1,053