Izmjene i dopune u ponudi Cloud usluga BH Telecoma

Obavještavamo korisnike BH Telecom Cloud Computing usluga da će se od 15. novembra 2021. godine primjenjivati nova cijena za vCPU SQL Server Web resurs. Umjesto jedinične cijene od 0,04 KM sa PDV po satu korištenja vCPU resursa sa SQL Server Web licencom, primjenjivat će se cijena od 0,07 KM  sa PDV.

*Korisnici koji su ugovorili korištenje BH Telecom Cloud Computing usluge sa vCPU SQL Server Web resursom sa obaveznim trajanjem do 15.11.2021. godine, uslugu nastavljaju koristiti po nepromijenjenim uslovima do isteka ugovornog odnosa.