Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

Izmjene ponude Bulk SMS/MMS usluge

Obavještavamo poslovne korisnike da će se od 6. novembra 2021. godine primjenjivati usvojene izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma, koje se odnose na unapređenje postojeće ponude Bulk SMS/MMS usluge, uvođenjem mogućnosti dvosmjerne komunikacije (A2P, P2A) između pretplatnika usluge i krajnjih korisnika – svih operatera u BiH.

Pretplatniku će se naplaćivati pristup usluzi jednokratno, naknada za korištenje usluge mjesečno po servisnom broju. Pretplatnik usluge dodatno snosi troškove slanja poruka od pretplatničke aplikacije prema krajnjim korisnicima. Također, pretplatnik ima mogućnost slanja A2P SMS/MMS poruka prema krajnjim korisnicima, tj. brojevima mreža operatora u i van BiH.

Bulk SMS/MMS – primjena od 6.11.2021.:

NAZIV USLUGEJedinica mjere 

Cijena bez PDV-a u KM

 

Cijena sa

PDV-om u KM

Naknada za korištenje usluge Bulk SMS/MMS
Napomena:

Naknada se obračunava u cijelosti neovisno od broja dana korištenja.

Naknada za korištenje usluge jednosmjerni Bulk SMS/MMSmjesečno po broju10,0011,70
Naknada za korištenje usluge dvosmjerni Bulk SMS/MMSmjesečno po broju70,0081,90

 

Pored izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Bulk SMS/MMS uslugu, od 6.novembra se mijenja i Prilog Cjenovnika 6.7.1.2. Specifični uslovi usluge „Bulk SMS/MMS“ i sa datumom primjene bit će dostupan na www.bhtelecom.ba.