MojaTV za nove optičke mreže

BH Telecom u periodu od 22. oktobra do 20. decembra 2021. godine realizuje promotivno-prodajnu akciju za korisnike koji u toku trajanja akcije podnesu zahtjev za multimedijalni MojaTV paket obuhvaćen akcijskom ponudom na područjima razvijenih optičkih mreža BH Telecoma.

Akcija se odnosi na područja na kojima je BH Telecom izvršio stvaranje nove tehničke mogućnosti za realizaciju MojaTV usluge.

Ova akcija uključuje sljedeće pakete: MojaTV Net 4, MojaTV Net 5, MojaTV Net 6 i MojaTV Net 7, MojaTV Full 4, MojaTV Full 5, MojaTV Full 6, MojaTV Full 7, MojaTV Basic, MojaTV Phone BH i MojaTV Phone (u daljem tekstu: MojaTV paketi). Paketi MojaTV Basic, MojaTV Phone BH i MojaTV Phone mogu ostvariti samo Benefit 7.

Pravo na promotivnu cijenu pristupa ostvarit će svi korisnici (fizička lica) koji u toku trajanja promotivno-prodajne akcije podnesu zahtjev za multimedijalni MojaTV paket obuhvaćen akcijskom ponudom.

 

Benefiti ove akcije su:

BENEFIT 1
– MojaTV Full 4 ili MojaTV Full 5 po cijeni MojaTV Net 1 paketa – u trajanju od 24 mjeseca

– MojaTV HD paket – u trajanju od 24 mjeseca

BENEFIT 2
– MojaTV Full 6 po cijeni MojaTV Net 5 paketa – u trajanju od 24 mjeseca

– MojaTV HD paket – u trajanju od 24 mjeseca

BENEFIT 3
– MojaTV Full 7 po cijeni MojaTV Net 6 – u trajanju od 24 mjeseca

– MojaTV HD paket – u trajanju od 24 mjeseca

BENEFIT 4
– MojaTV Net 4 ili MojaTV Net 5 po cijeni MojaTV Net 1 paketa – u trajanju od 24 mjeseca

– MojaTV HD paket – u trajanju od 24 mjeseca

BENEFIT 5
– MojaTV Net 6 po cijeni MojaTV Net 5 paketa – u trajanju od 24 mjeseca

– MojaTV HD paket – u trajanju od 24 mjeseca

BENEFIT 6
– MojaTV Net 7 po cijeni MojaTV Net 6 – u trajanju od 24 mjeseca

– MojaTV HD paket – u trajanju od 24 mjeseca

BENEFIT 7
– MojaTV paketi – benefit asemblirane/komisione prodaje

Svi novi pretplatnici koji u toku koji u toku trajanja akcije podnesu zahtjev za multimedijalni MojaTV paket obuhvaćen akcijskom ponudom i uslovima akcije, uz obavezno trajanje ugovornog odnosa od 24 mjeseca ostvaruju pravo na cijenu pristupa usluzi od 1 KM sa PDV, kao i mogućnost kupovine terminalne opreme/uređaja iz asemblirane ili partnerske ponude BH Telecoma pod uslovima koji važe uz ugovor sa obaveznim trajanjem (odnosi se samo na korisnike koji odaberu taj benefit).

 

Uslovi akcije (Akcija za područja na kojima je BH Telecom izvršio stvaranje nove tehničke mogućnosti za realizaciju MojaTV usluge) link.

Moja priča. BH Telecom