Super povoljni roaming surf paketi za Hrvatsku i Sloveniju

Akcijska SUPER ponuda Roaming Surf paketa za Hrvatsku i Sloveniju, koja je vrijedila za sve korisnike mobilnih usluga BH Telecoma do 3.avgusta, produžena je i trajaće do 2. septembra

 Za vrijeme trajanja ove akcije, korisnici mobilne mreže BH Telecoma imaju mogućnost da za malu cijenu naknade (1 KM – postpaid korisnici, 2 KM – prepaid korisnici i korisnici sa kombinovanim načinom plaćanja), aktiviraju povoljnu tarifu za korištenje mobilnog interneta u roamingu u Hrvatskoj i Sloveniji, uz super cijene saobraćaja: 0,015 KM/MB za pretplatnike mobilne mreže, a 0,02 KM/MB za Ultra korisnike i korisnike usluga sa kombinovanim načinom plaćanja.

Trajanje paketa je 10 dana.

Svi korisnici mobilne mreže BH Telecoma mogu aktivirati ovaj akcijski paket putem SMS-a, USSD menija i putem aplikacije Moj BH Telecom.

Aktivaciju paketa korisnici mogu izvršiti iz BH Mobile mreže i u roamingu.

*U slučaju aktivacije paketa putem SMS-a iz roaminga korisniku se naplaćuje slanje SMS-a prema redovnom cjenovniku za roaming saobraćaj.

Korisnici Toptim usluge BH Telecoma mogu aktivirati ovaj akcijski paket isključivo putem svojih menadžera velikih korisnika u nadležnim regionalnim direkcijama.

Korisnici ne mogu istovremeno koristiti akcijski Roaming Surf paket za Hrvatsku i Sloveniju i neki od Travel Evropa paketa BH Telecoma.

Korisnicima koji žele koristiti sve vrste saobraćaja u roamingu više odgovara Travel Evropa paket BH Telecoma (uz mogućnost korištenja u svim Evropskim zemljama), dok korisnicima koji su zainteresovani samo za korištenje mobilnog interneta u Hrvatskoj i Sloveniji odgovara akcijski Roaming Surf paket za Hrvatsku i Sloveniju.

U cijenu naknade akcijskog Roaming Surf paketa za Hrvatsku i Sloveniju nije uključen saobraćaj; obračunska jedinica za paketski prijenos podataka je 1 KB; cijene su iskazane sa uračunatim PDV-om.

Uslovi akcije Roaming Surf paket za Hrvatsku i Sloveniju dostupni su ovdje.