Obavijest za korisnike

ISDN PRA USLUGA NEĆE BITI U PONUDI BH TELECOMA ZA NOVE KORISNIKE OD 1.SEPTEMBRA

Od 1. septembra 2021. godine BH Telecom neće imati u ponudi uslugu ISDN PRA za nove korisnike. Povlačenje ove usluge iz ponude je rezultat migracije BH Telecoma na nove tehnologije, a neophodno je zbog zastarijevanja opreme putem koje se pruža ISDN PRA usluga.

Postojeći korisnici će zadržati pravo korištenja usluge kao i mogućnost produženja ugovora, u skladu sa Opštim uslovima BH Telecoma i Cjenovnikom BH Telecoma (kao istekla ponuda ISDN PRA paket).

BH Telecom nije u mogućnosti tačno predvidjeti do kada će usluga biti na raspolaganju svakom pojedinačnom korisniku ISDN PRA paketa, jer to zavisi od eksternih faktora na koje BH Telecom ne može uticati.

U aktuelnoj ponudi BH Telecoma su i druge usluge koje su na raspolaganju postojećim i novim korisnicima, pa tako i postojećim korisnicima koji iz eventualnih tehničkih razloga ne mogu koristiti ISDN PRA paket.

Ukoliko dođe do tehničkih poteškoća u korištenju, BH Telecom će postojećim korisnicima usluge ISDN PRA sačiniti adekvatno rješenje, koje podrazumijeva uslugu sličnih karakteristika i cijena.

Ako BH Telecom ne bude u prilici da riješi problem na zadovoljstvo korisnika, korisnik ima pravo da raskine postojeći ugovor u skladu sa Opštim uslovima i Cjenovnikom BH Telecoma, koji su u skladu sa pozitivnim propisima koji uređuju ovu oblast.

Hvala na razumijevanju.

Više informacija korisnici mogu dobiti putem besplatnog info telefona 1322, kao i preko menadžera velikih korisnika.