Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga od 1.avgusta

UNAPREĐENJE PONUDE ZA POSTPAID KORISNIKE MOBILNE MREŽE

 

Obavještavamo korisnike da BH Telecom od 1.avgusta ove godine dodatno unapređuje svoju ponudu postpaid mobilnih usluga/paketa.

 

Za korisnike se od 1.avgusta uvodi dodatna mogućnost /opcija/ da nakon potrošnje saobraćaja uključenog u paket nastave korištenje mobilnog interneta po punoj brzini, uz naplatu ostvarenog saobraćaja po cijeni od 0,01 KM po MB.

Ova mogućnost će korisnicima biti dodatni izbor, uz zadržavanje postojećih mogućnosti, tako da će korisnici od 1.avgusta imati sljedeće tri mogućnosti za korištenje mobilnog interneta nakon potrošnje interneta uključenog u paket:

– nastavak korištenja po flat principu sa smanjenom brzinom

– aktiviranje nekog od dodatnih paketa dokupa mobilnog interneta po punoj brzini i/ili

– nastavak korištenja mobilnog interneta po punoj brzini, uz naplatu (*0,01 KM po 1 MB, cijena sa PDV).

 

Unapređena ponuda je namijenjena svim kategorijama postpad korisnika (fizička i pravna lica) koji koriste bilo koji od paketa iz aktuelne ponude mobilnih usluga BH Telecoma.(*Novi model korištenja mobilnog interneta neće biti dostupan korisnicima mobilnih paketa iz tzv. isteklih ponuda.).

 

Unapređenje sadžaja paketa Extra XXL i Extra Premium

Unapređenje sadržaja Extra paketa najvećeg cjenovnog ranga, Extra XXL i Extra Premium paketa, se odnosi na njihovo dodatno obogaćivanje, uključivanjem dodatnih količina mobilnog interneta u roamingu, pored postojećih količina domaćeg saobraćaja uključenih u ove pakete.

 

Naime, svim korisnicima Extra XXL i Extra Premium paketa se, počev od 1.avgusta, u postojeću cijenu pretplate uključuje po 2 GB mobilnog interneta mjesečno, i to 1 GB mobilnog interneta za roaming preko svih operatera u Hrvatskoj (*Zona 2) i 1 GB za korištenje roaming saobraćaja preko svih operatera u Austriji, Njemačkoj, Sloveniji, Švicarskoj i Turskoj (*Zona 3).

 

Ovako unapređena ponuda predstavlja značajnu prednost za korisnike jer ne moraju ručno birati preferiranog operatera kod kojeg imaju uključeni saobraćaj, već mogu koristiti mobilni internet u roamingu kod bilo kojeg operatera u navedenim zemljama.

 

Detaljne informacije u vezi sa izmjenama/dopunama Cjenovnika koje se odnose na ponudu postpaid mobilnih usluga/paketa BH Telecoma koje će se primjenjivati od 1.avgusta će korisnicima biti dostupne na web stranici, na prodajnim mjestima BH Telecoma, kao i putem besplatnih info telefona BH Telecoma: 1444 za fizička lica i 1322 za pravna lica.