Super povoljni Roaming Surf paketi za Hrvatsku i Sloveniju

Akcijska SUPER ponuda Roaming Surf paketa za Hrvatsku i Sloveniju, koja vrijedi za sve korisnike mobilnih usluga BH Telecoma, traje se od  5.juna do 3.avgusta ove godine.

Za vrijeme trajanja ove akcije, korisnici mobilne mreže BH Telecoma imaju mogućnost da za malu cijenu naknade (1 KM – postpaid korisnici, 2 KM – prepaid korisnici i korisnici sa kombinovanim načinom plaćanja), aktiviraju povoljnu tarifu za korištenje mobilnog interneta u roamingu u Hrvatskoj i Sloveniji, uz super cijene saobraćaja: 0,015 KM/MB za pretplatnike mobilne mreže, a 0,02 KM/MB za Ultra korisnike i korisnike usluga sa kombinovanim načinom plaćanja.

Trajanje paketa je 10 dana.

Svi korisnici mobilne mreže BH Telecoma mogu aktivirati ovaj akcijski paket putem SMS-a, USSD menija i putem aplikacije Moj BH Telecom.

Aktivaciju paketa korisnici mogu izvršiti iz BH Mobile mreže i u roamingu.

*U slučaju aktivacije paketa putem SMS-a iz roaminga korisniku se naplaćuje slanje SMS-a prema redovnom cjenovniku za roaming saobraćaj.

Korisnici Toptim usluge BH Telecoma mogu aktivirati ovaj akcijski paket isključivo putem svojih menadžera velikih korisnika u nadležnim regionalnim direkcijama.

Korisnici ne mogu istovremeno koristiti akcijski Roaming Surf paket za Hrvatsku i Sloveniju i neki od Travel Evropa paketa BH Telecoma.

Korisnicima koji žele koristiti sve vrste saobraćaja u roamingu više odgovara Travel Evropa paket BH Telecoma (uz mogućnost korištenja u svim Evropskim zemljama), dok korisnicima koji su zainteresovani samo za korištenje mobilnog interneta u Hrvatskoj i Sloveniji odgovara akcijski Roaming Surf paket za Hrvatsku i Sloveniju

U cijenu naknade akcijskog Roaming Surf za Hrvatsku i Sloveniju nije uključen saobraćaj; obračunska jedinica za paketski prijenos podataka je 1 KB; cijene su iskazane sa uračunatim PDV-om.

Uslovi akcije Roaming Surf paket za Hrvatsku i Sloveniju dostuponi su ovdje.