Obavijest poslovnim korisnicima

Izmjene i dopune u ponudi Cloud usluga BH Telecoma

Obavještavamo poslovne korisnike da će se od 1. jula 2021. godine primjenjivati sljedeće izmjene u ponudi Cloud usluga BH Telecoma:

 1. Nova BH Telecom Cloud Computing usluga koja omogućava korištenje infrastrukture u Data Centru BH Telecoma, odnosno iznajmljivanje virtuelnih mašina/servera sa zakupljenim serverskim resursima: procesorska snaga, radna memorija i prostor za pohranu podataka i objedinjava funkcionalnosti postojećih usluga Enterprise Cloud i Private Cloud. Korisnici BH Telecom Cloud Computing usluge imaju mogućnost korištenja public i private image-a operativnih sistema, SQL Server image-a (Standard, Enterprise i Web).

Komercijalizacijom nove BH Telecom Cloud Computing usluge mijenjaju se cijene mjesečne naknade za computing uslugu i jedinične cijene HDD resursa.

Cijena mjesečne naknade za BH Telecom Cloud Computing uslugu je 51,28 KM, dok je cijena mjesečne naknade za Enterprise Cloud uslugu iznosila 64,10 KM, odnosno 5,00 KM za Private Cloud uslugu.

Jedinična cijena HDD resursa za jedinstvenu uslugu BH Telecom Cloud Computing iznosi 0,0005 KM/GB/sat, dok je cijena HDD resursa za Enterprise Cloud uslugu iznosila 0,0011 KM/GB/sat, a za Private Cloud uslugu 0,0005 KM/GB/sat.

Postojeće Cloud Computing usluge Enterprise Cloud i Private Cloud se od 01. jula povlače iz prodaje, a njihovim korisnicima se omogućava dalje korištenje usluga sve do isteka ugovora ili migracije na novu ponudu. BH Telecom zadržava pravo da korisnike samostalno migrira na novu ponudu.

 

 1. Nove mogućnosti Cloud Computing usluge u dijelu mrežne dostupnosti.

Korisniku usluge BH Telecom Cloud Computing se kod incijalnog setupa vrituelne mašine, dodjeljuje IP adresa iz privatnog subneta. Korisnik dobija mogućnost korištenja SSL VPN klijenta za potrebe administracije VM. Uspostavljanje, realizacija i korištenje jednog SSL VPN klijenta na zahtjev korisnika, za potrebe administracije resursa/VM,  je besplatna, tj. uračunata je u cijenu mjesečne naknade za korištenje usluge BH Telecom Cloud Computing.

Korisniku se dodatno na zahtjev može omogućiti korištenje i dodatnih SSL VPN klijenata i to maksimalno do 3 SSL VPN klijenta. Korištenje ostalih SSL VPN klijenata do maksimalno 3 se naplaćuje mjesečno (5,00 KM/mjesečno sa PDV).

Korisnik ima mogućnost da osim korištenja javne statičke IP adrese za sve computing  resurse u Data Centru BH Telecoma uz odgovarajuće NAT (Network Address Translation) postavke (usluga javna statička IP adresa, po zoni sa mjesečnom naknadom 5,85 KM sa PDV), dodatno na zahtjev koristi statičku javnu IP adrese na samoj virtuelnoj mašini (usluga javna statička IP adresa po VM sa mjesečnom naknadom 17,55 KM sa PDV).

 1. Dopune ponude dodatnih Cloud Computing usluga:
 • Izmjene ponude Disaster Recovery usluge uvođenjem naplate DR resursa po korištenju sa do 50% nižim cijenama DR resursa HDD, RAM i vCPU sa korisničkim OS imageom ili linux distribucijom OS za vrijeme kad su u stand by stanju.
 • Izmjena ponude upravljanih usluga uvođenjem jednog paketa upravljanih usluga IT SM Basic umjesto postojeća tri, te omogućavanjem pojedinačnog korištenja ostalih upravljanih usluga izvan paketa. Korištenje IT SM Basic paketa je besplatno i uključeno u mjesečnu naknadu nove BH Telecom Cloud Computing usluge. Pojedinačno korištenje IT SM usluga/servisa se naplaćuje po procjenjenim inžinjer satima potrebnim za realizaciju.
 • Nova ponuda Consalting usluga, koja podrazumjeva usluge savjetovanja/projektovanja (120,00 KM sa PDV po satu):
  • Analizu i dizajn rješenja prema korisničkim potrebama,
  • Savjetovanje korisnika za implementaciju kreiranog rješenja,
  • Savjetovanje korisnika za razvoj, poboljšanje, održavanje klijentskog Cloud okruženja.

i uslugu implementacije kreiranog rješenja na Cloud okruženju BH Telecoma i/ili partnera sa kojima BH Telecom ima ugovor o partnerstvu (60,00 KM sa PDV po inžinjer satu) . Navedene usluge mogu koristiti postojeći korisnici Cloud usluga BH Telecoma, ali i novi korisnici koji ne koriste druge usluge BH Telecoma.

 • Nova dodatna Cloud Computing usluga Windows Right Mgmt Services CAL koja korisniku omogućava korištenje dodatnih licenci za remote desktop pristup virtuelnim mašinama sa Windows operativnim sistemom. Usluga se naplaćuje mjesečno po licenci u skladu sa uslovima MS SPLA ugovora (3,16 KM/mjesečno sa PDV po licenci).

 

 1. Izmjene cijena inženjer sata za usluge iz Cloud portfolija koje se naplaćuju po inženjer satu
Usluga

[naplata po inženjer satu]

Cijena sa PDV-om
Networking – Dodatne sigurnosne usluge – Internet protection – web server60,00
Housing – Upravljane usluge – Drugi nivo podrške60,00
Storage – Upravljane usluge – Administracija na zahtjev60,00
Business Continuity – Cloud Direct Backup – Podrška60,00

 

 1. Omogućavanje korištenja Cloud Computing resursa sa licencama Microsoft proizvoda u testnom periodu po uslovima Microsofta definisanim za service providere, u trajanju najviše do 60 dana.

 

 1. Uvođenje nove mogućnosti povremenog testiranja u toku korištenja usluge za postojeće korisnike Cloud Computing usluge, a u svrhu proširivanje resursa i/ili nadogradnje korisničkog okruženja u Data Centru BH Telecoma:
  • Korisnik ima mogućnost da dodatno na zahtjev zatraži testiranje u trajanju do maksimalno 10 dana.
  • Korisnik može skalirati resurse koje koristi u periodu ovog testiranja do 50% količine resursa koje već koristi komercijalno.
 1. Iz ponude Cloud usluga BH Telceoma se povlači dodatna Cloud Networking usluga Opcija za prijenos podataka putem mobilne mreže. Svi korisnici koji imaju potrebu za povezivanjem svojih lokacija/on-prem resursa i uređaja sa Cloud resursima koje koriste u Data Centru BH Telecoma putem mobilne mreže, mogu navedeno realizovati kroz ponudu BH Telecoma korištenjem usluge za prijenos podataka putem mobilne mreže Korporativni pristup.