OBAVIJEST O IZMJENAMA I DOPUNAMA CJENOVNIKA USLUGA Izmjena perioda korištenja Ultra usluge

Od 1.avgusta 2021.godine stupaju na snagu izmijenjeni uslovi korištenja Ultra usluge, kojim će maksimalan rok upotrebe Ultra broja iznositi dodatnih 150 dana od isteka validnosti Ultra kredita.

 

Korisnici Ultra usluge imaju ograničeno vrijeme upotrebe prepaid kredita u zavisnosti od iznosa kojim je kredit dopunjen, i to:

– dopune do 0,99 KM – vrijeme upotrebe kredita i status korisnika ostaju nepromijenjeni

– dopune od 1 KM do 2,99 KM – 7 dana

– dopune od 3 KM do 4,99 KM – 10 dana

– dopune od 5 KM do 9,99 KM – 30 dana

– dopune od 10 KM do 19,99 KM – 90 dana

– dopune od 20 KM i više – 180 dana.

 

Nakon isteka validnosti, odnosno vremena upotrebe kredita, Ultra korisnik koji dopuni kredit u roku od 90 dana, zadržava preostali iznos kredita i nastavlja koristiti Ultra uslugu sa novim periodom validnosti. U suprotnom, kredit se poništava.

 

Korisnicima je ostavljena mogućnost da u narednih 60 dana mogu reaktivirati svoj Ultra broj jednostavnom dopunom kredita bilo kojim kanalom dopune i nastaviti korištenje Ultra usluge.

 

U cijelom periodu od 150 dana (90+60) korisnik može primati pozive/SMS i pozivati brojeve za podršku korisnicima i hitne službe.

 

Nakon isteka navedenog perioda od 150 dana korisnik trajno gubi mogućnost povrata Ultra broja.

 

Izmjene Cjenovnika – skraćenje perioda deaktivnosti za korisnike Ultra usluge koje će se primjenjivati od 1.avgusta 2021.

 

U Cjenovniku BH Telecoma, u dijelu se „Ultra start paket“, mijenja se Napomena pod „l“ i glasi:

 

„ l) U slučaju da u skladu sa rokovima iz tački j) i eventualno tačke k) korisnik ne izvrši dopunu Ultra kredita, korisniku se poništava iznos preostalog kredita. U narednih 60 dana nije u mogućnosti realizovati odlazni saobraćaj izuzev iz BH Mobile mreže pozivanja Podrške rezidencijalnim korisnicima (1444) i hitnih poziva (122, 123, 124, 112). U tom periodu reaktivaciju broja korisnik može izvršiti dopunjavanjem putem elektronskih top-up dopuna, dopuna Ultra kredita sa pretplatničkih računa, te sa Ultra scratch karticama za dopunu i elektronskim voucherima korištenjem USSD koda 124. Ukoliko korisnik ne izvrši reaktivaciju, po proteku 60-tog dana trajno gubi mogućnost povrata korisničkog broja.“