OBAVIJEST KORISNICIMA o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma – Korporativni pristup

Obavještavamo korisnike usluge Korporativni pristup da će od 1. jula 2021. godine biti u primjeni izmjene Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma, kojima se u dijelu opisa uslova usluge Korporativni pristup terminološki usaglašavaju korišteni nazivi Cloud usluga sa Cloud Computing ponudom BH Telecoma.