Izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma – izmjene ponude Biz izbor usluge

Obavještavamo korisnike da će se od 1.aprila 2021. godine primjenjivati usvojene izmjene i dopune Cjenovnika BH Telecoma, koje se odnose na unapređenje postojeće ponude Biz izbor usluge, odnosno mogućnost uključenja Microsoft® Business Suite usluge u Biz izbor.

Uključenjem u Biz izbor, pretplatnik Microsoft® Business Suite usluge ostvaruje popust na iznos mjesečne naknade za korištenje licenci, od:

o 5% – za slučaj Biz izbor ugovora na period od 12 mjeseci ili

o 10% – za slučaj Biz izbor ugovora na period od 24 mjeseca.

Pored izmjena i dopuna Cjenovnika usluga u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju BH Telecoma u dijelu koji se odnosi na Biz Izbor uslugu, od 1.aprila se mijenja i Prilog Cjenovnika 6.4.4. Specifični uslovi usluge Biz izbor.

Uslovi uključenja Microsoft® Business Suite usluge u Biz izbor usluge koji će vrijediti od 1.aprila su:

  • Pretplatnicima Microsoft® Business Suite usluge koji su po važećoj ponudi ugovorili korištenje usluge sa obaveznim trajanjem na 24 mjeseca (uz korištenje Toptim ili Biz izbor usluge), te po tom osnovu ostvarili pravo na (do) 3 mjeseca popusta na mjesečnu naknadu licenci iz osnovne ponude (1,17 KM sa PDV), nije omogućeno uključenje Microsoft® Business Suite usluge u Biz izbor. Uključenje Microsoft® Business Suite usluge u Biz izbor za ove pretplatnike je omogućeno tek nakon isteka obaveznog trajanja ugovora od 24 mjeseca za Microsoft® Business Suite uslugu sa tzv. baznog nivoa;
  • Kao i u slučaju drugih usluga uključenih i Biz izbor, u slučaju prijevremenog raskida ugovornog odnosa za Biz izbor uslugu ili prijevremenog isključenja Microsoft® Business Suite usluge iz Biz izbor grupe, pretplatniku se naplaćuje penal za Microsoft® Business Suite uslugu;
  • S obzirom na aplikativnu realizaciju Microsoft® Business Suite usluge (grupna usluga), Biz izbor penal se naplaćuje isključenjem Microsoft® Business Suite kao „grupne-osnovne“ usluge iz Biz izbora;
  • U pogledu potencijalne naplate Biz izbor penala, tretiraju se samo one licence koje su aktivne u momentu isključenja Microsoft® Business Suite kao „grupne-osnovne“ usluge (kao što je to slučaj za IP Centrex/Toptim u Biz izboru);
  • Penal se naplaćuje po već utvrđenom principu za druge usluge iz Biz izbora na koje se primjenjuje popust na mjesečne naknadu – iznos dodijeljenog popusta i to za period u kojem su trenutno aktivne licence Microsoft® Business Suite usluge korištene u Biz izbor grupi, ili iznos popusta koji bi pretplatnik ostvario za trenutno aktivne licence Microsoft® Business Suite usluge za preostali period do isteka obaveznog trajanja ugovora, u zavisnosti od toga šta je povoljnije za pretplatnika.