Obavijest o izmjenama i dopunama Cjenovnika BH Telecoma

Dopuna priloga 6.3.4. – Specifični uslovi usluge Zaštita od DDoS napada

Uslijed izmjena funkcionalnosti servisa, proširivanja i unapređenja ponude usluga koje podrazumijevaju pristup internet mreži na kojima je omogućena dodatna usluga Zaštita od DDoS napada, izvršene su i izmjene i dopune Priloga Cjenovnika 6.3.4. – Specifični uslovi usluge Zaštita od DDoS napada, koje će se primjenjivati od 9.aprila 2021. godine.

Proširivanjem ponude usluga BH Telecoma, omogućena je i DDoS zaštita i za korisnike usluge NetFlat Office, te izmijenjene neke od funkcionalnosti ove dodatne usluge.

Izmjene Specifičnih uslova usluge Zaštita od DDoS napada:

  • u članu 2. Specifičnih uslova se novom formulacijom definišu korisnici osnovnih usluga koji imaju mogućnost aktiviranja dodatne usluge Zaštita od DDoS napada;
  • u članu 4. Specifičnih uslova je dodat stav (3) koji definiše da će BH Telecom vršiti zaštitu primarnih korisničkih servisa od napada do brzine od 10 Gbps, a ukoliko obim DDoS napada prelazi 10 Gbps pristupa se tzv. „blackhole“, odnosno blokiranju kompletnog saobraćaja prema napadnutoj IP adresi,  s ciljem zaštite infrastrukture i korisnika BH Telecoma;
  • izmjenjen je stav (1) u članu 5. Specifičnih uslova, koji se odnosi na popisane vrste napada/funkcionalnosti od kojih usluga pruža zaštitu; spisak zaštite od napada je ažuriran sa trenutnim funkcionalnostima i licencama koje usluga zaštite od DDoS napada BH Telecoma pruža.