Obavijest o prolongiranju rok za dostavljanje ponuda

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u predmetnom postupku nabavke radova za redovno održavanje pristupnih mreža na području Direkcije Goražde za 2021. i 2022. godinu, broj: 96445/20 prolongira do 25.01.2021. godine do 14h, dakle prvi naredni radni dan. Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.