Prolongiranje roka za dostavu ponuda

U postupku nabavke usluga angažovanja radne snage za proizvodnju metalnih konstrukcija putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja br. 06/100981/20 , rok za dostavu ponuda prolongira se sa 04.12.2020 na 11.12.2020 do 9:30.

Svi ostali zahtjevi u dijelu rokova definisani tenderskom dokumentacijom ostaju nepromjeneni.