Prolongiranje roka za dostavu ponuda, nabavka br. 113156/20

Poštovani,

U postupku nabavke sistema za upravljanje i nadzor voznim parkom BH Telecoma putem pregovaračkog postupka sa više pozvanih ponuđača uz dodatnu objavu obavještenja br. 113156/20 , rok za dostavu ponuda se prolongira do 15.01.2021 do 16 sati.

Svi ostali zahtjevi u dijelu rokova definisani tenderskom dokumentacijom ostaju nepromjenjeni.