OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA NABAVKE BROJ: 86459/22

Obavještavamo vas da se postupak nabavke opreme za ličnu zaštitu (LOT 1-2), pokrenut putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja o nabavci, broj: 86459/22, obustavlja do daljnjeg, obzirom da je zaprimljen prigovor na Tendersku dokumentaciju jednog od učesnika u postupku nabavke.

Prolongiranje roka neće uticati na rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija.

O daljem toku postupka nabavke biti ćete blagovremeno obaviješteni.