OBAVJEŠTENJE O PROLONGIRANJU ROKA

Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke 74382/22

Vezano za postupak nabavke: Isporuka ugradnju i montaža namještaja putem pozivnog postupka sa objavom obavještenja br 74382/22, ovim dopisom obavještavamo Vas da se rok za dostavu ponuda za predmetnu nabavku prolongira do 23.08.2022. godine do 14:00 sati. Rok za prijem ponuda se prolongira, uzimajući u obzir da nije dostavljen odgovor na blagovremeni upit ponuđača.

Ostali uslovi navedeni u tenderskoj dokumentaciji ostaju nepromjenjeni.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikicionih uslova/prihvatljivosti ponude.

Napomena: U slučaju da je ponudu za predmetnu nabavku dostavio neko od ponuđača istu može preuzeti na Protokolu, Franca Lehara 7, Sarajevo.