Prolongiranje roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 33998/22

Vezano za nabavku proširenje WLAN mreže za 2022.-2023.godinu (LOT 1 – LOT 4), broj: 33998/22, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, obavještavamo vas da se, zbog neblagovremenih odgovora na dostavljene upite, rok za dostavljanje ponuda prolongira do daljnjeg.

O novom roku za dostavu ponuda, biti ćete obaviješteni prilikom dostavljanja odgovora na upit.