Novi rok za ponudu u postupku nabavke građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Kozarac koja se provodi putem javnog nadmetanja br. 406074/21

U postupku nabavke građevinskih i montažnih radova za izgradnju PM Kozarac koja se provodi putem javnog nadmetanja br. 406074/21, novi rok za dostavljanje ponuda je 21.02.2022.godine do 9:30.