Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu inicijalnih ponuda za nabavku broj: 400836/21

Vezano za nabavku usluga tehničke podrške pri održavanju opreme, rješenja, sistema,licenci, HW, SW modula/funkcionalnosti, proizvođača Huawei (compute+storage), broj: 400836/21 koja se provodi putem pregovaračkog postupka s dodatnom objavom obavještenja, ovim putem vas obavještavamo da se prolongira rok za dostavu ponuda.

Novi rok za dostavu ponuda u predmetnoj nabavci je 24.11.2021.godine do 14:00 sati na Protokol BH Telecoma d.d Sarajevo (ul. Franca Lehara br.7, 71 000 Sarajevo).

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.