Obavijest o prolongiranju roka

Obavještavamo vas da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke motornih vozila (LOT 1-4), pokrenut putem javnog nadmetanja, broj: 387277/21, prolongira do 19.11.2021. do 14h, a uvažavajući činjenicu da je prigovor jednog od učesnika u postupku nabavke odbijen kao neblagovremen shodno Odluci po prigovoru broj: 03.1.2-16-387277/21 od 05.11.2021.

Prolongiranje roka neće uticati na rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija.