Obavijest o prolongiranju roka

Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda u postupku nabavke sredstava/materijala za održavanje higijene, broj: 401255/21 DM prolongira do 15.11.2021. godine do 14h. Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankarskih garancija. Također, ovom prilikom napominjemo da je rok za upite definisan tačkom 1. TD istekao.