Prolongiranje roka za dostavu ponuda u postupku nabavke čeličnog materijala

Poštovani,

U postupku nabavke čeličnog materijala za potrebe Sektora za proizvodnju ID za investicije broj nabavke: 374038/21 , objavljenog na web stranici www.bhtelecom.ba a koja se provodi putem javnog nadmetanja, rok za dostavu ponuda se prolongira do 21.09.2021.godine do 14:00.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija .