Obavijest ponuđačima o prolongiranju roka za prijem ponuda u postupku nabavke broj: 362978/21

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se rok definisan tenderskom dokumentacijom br. 362978/21 za nabavku usluga fizičke zaštite i usluga intervencija LOT 1-9, prolongira do 20.08.2021. godine do 14:00h.