Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 350781/21

Poštovani,

Ovim putem Vas obavještavamo da se rok za dostavljanje ponuda za nabavku usluga čišćenja dimnjaka, dimovoda i dimovodne strane kotla u objektima BH Telecoma LOT 1-3, putem pozivnog postupka sa dodatnom objavom obavještenja o nabavci broj: 350781/21 DM, prolongira do 23.08.2021. godine do 16h. Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivost bankarskih garancija.