Nabavka motornog goriva putem javnog nadmetanja, br. 342187/21

U postupku nabavke motornih goriva broj nabavke: 342187/21 , koja se provodi putem javnog nadmetanja rok za dostavu ponuda prolongira do 02.07.2021.godine do 9:30.

Rok za postavljanje upita je istekao.

Ostali uslovi i zahtjevi iz tenderske dokumentacije ostaju neizmjenjeni. Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane tenderskom dokumentacijom po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova/prihvatljivosti ponude u dijelu bankovnih garancija .