Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 34542/21

Poštovani,

Vezano za nabavku unaprjeđenja sigurnosti informacionih sistema (LOT 1-5), broj: 34542/21, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, ovim putem vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda prolongiran do 27.05.2021. godine do 14:00 sati.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.

S poštovanjem.