Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 27196/21

Poštovani,

Vezano za nabavku hardverske opreme za potrebe informacionog sistema LOT 1-8, broj: 27196/21 DM, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, ovim putem vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda prolongiran do 24.05.2021. godine do 12:00h. Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.

S poštovanjem.