Obavijest o prolongiranju roka u postupku nabavke broj: 27196/21

Poštovani,

Vezano za nabavku hardverske opreme za potrebe informacionog sistema LOT 1-8, broj: 27196/21 DM, koja se provodi putem postupka javnog nadmetanja, ovim putem vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda prolongiran do daljnjeg, a zbog nemogućnosti BH Telecoma da pravovremeno odgovori na upit jednog od učesnika u postupku nabavke. O novom roku bićete obaviješteni blagovremeno, a prilikom dostavljanja odgovara na pomenuti upit.

Prolongiranje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.

 

S poštovanjem.