Obavještenje o prolongiranju roka za dostavu ponuda za nabavku broj: 24939/21 AZK

Poštovani,

Vezano za nabavku proširenje backup sistema, broj: 24939/21 AZK, koja se provodi putem postupka javno nadmetanje, ovim putem vas obavještavamo da je rok za dostavu ponuda prolongiran do 05.05.2021.godine do 13:00 sati.

Prolongir.anje roka ne mijenja rokove definisane TD po pitanju dokumenata kojim se dokazuje ispunjenje kvalifikacionih uslova.

S poštovanjem.