JAVNI OGLAS ZA PRODAJU RASHODOVANIH SREDSTAVA DRUŠTVA

I.

Predmet Javnog poziva je izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu rashodovanih sredstava BH Telecoma d.d., a prema ovjerenoj specifikaciji kako slijedi:

RASHODOVANA MOTORNA VOZILA:

LOT – 1 Putničko motorno vozilo VW Passat 3.2 V6; 2009 godište (12)

Stanje opreme: korišteno / ispravno

Pređena kilometraža: 129.891

Početna prodajna vrijednost – 9.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 9.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; priručno skladište Telecom Inženjering

LOT – 2 Putničko motorno vozilo LADA Niva 1.7, 2010 godište (16)

Stanje opreme: korišteno – havarisano

Pređena kilometraža: 55.314

Početna prodajna vrijednost – 1.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 1.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; priručno skladište Telecom Inženjering

LOT – 3 Putničko motorno vozilo Ford Tranzit 2.2 TDCi, 2013 godište (25)

Stanje opreme: korišteno – neispravno

Pređena kilometraža: 95.358

Početna prodajna vrijednost – 7.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 7.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; priručno skladište Telecom Inženjering

LOT – 4 Putničko motorno vozilo Ford Tranzit 2.2 TDCi, 2013 godište (26)

Stanje opreme: korišteno – neispravno

Pređena kilometraža: 95.337

Početna prodajna vrijednost – 7.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 7.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; priručno skladište Telecom Inženjering

LOT – 5 Teretno motorno vozilo VW Caddy 2.0 SDI, 2007 godište (42)

Stanje opreme: korišteno – ispravno

Pređena kilometraža: 212.237

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje / Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Zenica

LOT – 6 Putničko motorno vozilo ŠKODA Fabia 1.9 SDI Combi, 2005 godište (50)

Stanje opreme: korišteno – ispravno

Pređena kilometraža: 264.501

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje / Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Vedro polje – Bihać

LOT – 7 Putničko motorno vozilo ŠKODA Fabia 1.9 SDI Combi, 2005 godište (51)

Stanje opreme: korišteno

Pređena kilometraža: 286.088

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje / Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Vedro polje – Bihać

LOT – 8 Putničko motorno vozilo ŠKODA Fabia 1.9 SDI Combi, 2005 godište (52)

Stanje opreme: korišteno

Pređena kilometraža: 287.137

Početna prodajna vrijednost – 3.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 3.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Vedro polje – Bihać

OSTALA RASHODOVANA OPREMA:

LOT – 9 SISTEMI KLIMATIZACIJE – 19 komada

Stanje opreme: korišteno – neispravno

Početna prodajna vrijednost – 2.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 2.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

LOT – 10 Bazne stanice Ericsson – (29 komada) + GSM antene (2 komada) + feeder kabal ( cca.1 tona)

Stanje opreme: korišteno

Početna prodajna vrijednost – 12.000,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Pismeno javno nadmetanje

Visina i način polaganja depozita – 12.000,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Halilovići

LOT – 11 FLEXi EDGE Serveri ( 18 komada ) + RIPITER ( 2 komada )

Stanje opreme: korišteno – neispravno

Početna prodajna vrijednost – 500,00 KM (netto)

Vrsta postupka/način prodaje – Usmeno javno nadmetanje/ Licitacija

Visina i način polaganja depozita – 500,00 KM – Žiralno

Način plaćanja: Avans 100%

Vrijeme i mjesto primopredaje sredstava – do 7 radnih dana; skladište Alipašin most – Halilovići

II.

Detaljnije informacije o rashodovanim sredstvima koja su predmet prodaje zainteresovani kupci mogu dobiti u skladištu rashodovanih sredstava Društva Alipašin most – Halilovići, Džemala Bijedića 177, 71000 Sarajevo, svakim radnim danom u terminu od 10.00 – 14.00 sati, uz obaveznu prethodnu najavu.

Osobe ovlaštene za davanje informacija: – Adnan Najetović, T: 033 256 163 (adnan.najetovic@bhtelecom.ba) – Sead Bičo, T: 033 766 666; (sead.bico@bhtelecom.ba)

Sva rashodovana sredstva su uskladištena na sljedećim lokacijama:

ü Priručno skladište rashodovane opreme Telecom Inženjering, Bulevar Meše Selimovića 18, Sarajevo

ü Skladište Halilovići, Džemala Bijedića 177, Sarajevo

ü Skladište Zenica, Bulevar kralja Tvrtka 2, Zenica

ü Skladište Bihać, Ivana Franje Jukića b.b., Bihać

Postupak prodaje će izvršiti Komisija za prodaju sredstava društva koja je imenovana od strane Generalnog direktora Rješenjem broj: 03-16-75333-8/20 od 23.09.2020. godine.

III.

· Način prodaje:

Ø Usmeno javno nadmetanje / licitacija za LOT-ove 2,5,6,7,8,9,11!

Ø Pismeno javno nadmetanje za LOT-ove 1,3,4,10!

· Depozit / garancija za ozbiljnost ponude:

Ø Svi učesnici u postupku dužni su kao sredstvo obezbjeđenja za ozbiljnost ponude uplatiti depozit na depozitni račun Društva kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo br. 1610000030950092 u iznosu od 100% početne prodajne vrijednosti svakog pojedinačnog LOT-a na kojem učestvuje.

Ø Za svaki pojedinačni LOT na kojem učesnik u postupku želi da se prijavi, obavezan je za svaki LOT zasebno izvršiti uplatu depozita i za svaki LOT pojedinačno u svojoj prijavi dostaviti toliko uplatnica (dokaza o uplati)

Ø Na svakoj uplatnici jasno naznačiti za koji LOT se uplata odnosi jer su u protivnom ista neće uzeti u razmatranje.

· Uplata ponuđene cijene izvršiti će se u skladu sa izdatim predračunom odnosno zadržavanjem iznosa depozita u visini postignute kupoprodajne cijene za taj LOT.

· Predaja kupljenih sredstava kupcu – najpovoljnijem ponuđaču će se izvršit na navedenoj lokaciji uskladištenja, po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene i uz obostrani potpis otpremnice / zapisnika o primopredaji, bez prava na naknadnu reklamaciju.

· Povrat uplaćenih sredstava po LOT-ovima koji su ponuđači uplatili na ime depozita izvršit će se na tekući/transakcioni račun ponuđača, izuzev onom ponuđaču koji je izabran kao najpovoljniji kojem će se ukupna obaveza plaćanja ugovorene prodajne cijene umanjiti za iznos uplaćenog depozita za konkretno taj LOT.

· U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od kupovine, prodavac zadržava sredstva uplaćena po osnovu garancije za ozbiljnost ponude (depozit), a sredstva koja su predmet prodaje će se ponuditi sljedećem rangiranom ponuđaču, ukoliko je to u interesu prodavca.

· Sva oprema koja je predmet prodaje kupuje se u zatečenom stanju bez mogućnosti naknadne reklamacije.

· Oprema koja se prodaje, a koja ima status elektronskog i električnog otpada ( LOT-ovi 9,10,11) će se ustupiti samo ponuđačima koji posjeduju validno Rješenje/dozvolu nadležnog organa o zbrinjavanju istog.

IV.

Prijave za učestvovanje na Javnom nadmetanju / licitaciji za kupovinu rashodovanih sredstava i opreme iz tačke I. ovog javnog poziva se trebaju predati na Protokol BH Telecoma, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo, ili dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa upisanim ličnim i kontakt podacima o ponuđaču i naznačenim brojem LOT-a/ova za koje učestvuje sa naznakom „Prijava za javno nadmetanje po Javnom Oglasu za prodaju rashodovanih sredstava – (NE OTVARATI!)“, najkasnije do ponedeljka 18.10.2021. godine do 10:00 sati (za sve LOT-ove!)

· Prijave koje na Protokol BH Telecoma d.d. Sarajevo budu dostavljene nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje i bit će ODMAH vraćene!

Prijava treba da sadrži:

a) prijavu sa upisanim iznosom inicijalne ponude/ cijene za svaki LOT,

b) lične i kontakt podatke o ponuđaču (adresa, telefon, fax, e-mail) kao i podatke o bankovnom transakcijskom / tekućem računu ponuđača,

c) ovjerenu kopiju Rješenja o registraciji i porezni ID Broj za pravna lica – ovjera Opština,

d) ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica – ovjera Opština,

e) potpisanu i ovjerenu izjavu o prihvatanju ponuđene opreme u zatečenom stanju – ovjera Opština,

f) potpisanu i ovjerenu izjavu ponuđača kojom se obavezuje da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji, izvršiti uplatu ukupnog ugovorenog iznosa u roku 10 (deset) dana – ovjera Opština,

g) potpisanu i ovjerenu izjavu o roku važenja licitirane ponude (30 dana) – ovjera Opština,

h) dokaz o ispunjenju obaveze dostavljanja sredstva obezbjeđenja za ozbiljnost ponude (dokaz o uplati depozita / kaucije) – Uplatnica/e za svaki LOT pojedinačno,

i) ovjerenu kopiju rješenja / dozvole nadležnog organa za zbrinjavanje elektronskog i električnog otpada (za LOT-ove 9,10,11)

Javno nadmetanje će se obaviti u četvrtak 21.10.2021.godine u 10:00 sati (za sve LOT-ove), u zgradi Telecom Inženjeringa, Bulevar Meše Selimovića 18, 71000 Sarajevo – Kafeterija, I sprat.

Osnovni kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuđača isključivo će se zasnivati na najvećoj ponuđenoj cijeni formalno-pravno zadovoljavajuće ponude.

NAPOMENA:

· Prisustvo na javnom nadmetanju dozvolit će se samo ovlaštenim predstavnicima ponuđača ili njihovim opunomoćenicima uz obavezno pridržavanje svih važećih epidemioloških mjera!

· Članovima komisije, licima koja vrše prodaju, radnicima sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, rukovodnim radnicima i članovima organa upravljanja Društva nije dozvoljeno učestvovanje na javnom nadmetanju u svojstvu ponuđača!

· Društvo zadržava pravo da odgodi / poništi Javno nadmetanje ukoliko broj prijavljenih ponuđača bude toliki da ugrožava bezbjedno održavanje Javnog nadmetanja zbog važećih epidemioloških mjera!

· U sali može biti prisutno samo jedno lice ispred svakog ponuđača!