PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, sa mjestom rada u Sarajevu, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, objavljen dana 19.02.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 105. Čuvar – KV, 2 (dva) izvršioca u u Odjeljenju za fizičku i tehničku zaštitu, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite, sa mjestom rada u Sarajevu.