Hybrid Bonding Access tehnologija

BH Telecom poziva sve zainteresovane kompanije da pokažu interes i dostave odgovore na RFI za implementaciju Hybrid Bonding Access tehnologije u BH Telecomu.

Cilj RFI-a je da se prikupe detaljne informacije u vendorima, rješenjima i opremi koja se može naći na tržištu, a radi kvalitetnog planiranja eventualne nabavke predmetnog rješenja.

Sve zainteresovane kompanije trebaju poslati mail u kojem će pokazati interes za predmetni projekat na slijedeće adrese, nakon čega će dobiti kompletan RFI dokument:
Esnaf Smajić (email: esnaf.smajic@bhtelecom.ba);
Tarik Tanković (email: tarik.tankovic@bhtelecom.ba);
Faruk Selmanović (email: faruk.selmanovic@bhtelecom.ba);
Emir Omeragić (email: emir.omeragic@bhtelecom.ba);

Krajnji rok za dostavu svih odgovora na RFI je 27.01.2021. godine.

Naglašavamo da kompletna procedura RFI ne obavezuje BH Telecom za nabavku i implementaciju bilo kojeg od ponuđenih rješenja, niti obavezuje da se ponuđena rješenja moraju planirati ili implementirati u bilo kojem obliku u budućnosti u BH Telecomu.