Javni poziv za pretkvalifikaciju za dostavljanje ponuda vršenja usluga produkcije i prijenosa utakmica m:tel Premijer Lige BIH u Kantonu i van Kantona Sarajevo za potrebe multimedijalnih servisa BH Telecoma d.d. Sarajevo

BH Telecom poziva sve zainteresirane ponuđače da dostave prijavu na pretkvalifikacije za učešće u postupku nabavke usluga do 28.09.2020.godine do 15h elektronskim putem na e-mail adrese navedene u pretkvalifikacijskoj dokumentaciji u vidu pisma namjere za vršenje usluga prijenosa i produkcije utakmica u full HD kvaliteti, a u potpunosti u skladu sa propisanim standardima pretkvalifikacije za vršenje usluga produkcije i prijenosa koji su dostupni za preuzimanje na sljedećem linku: https://bit.ly/35VHKS4

Prema pravilima i standardima produkcije nosioca prava Arena Channels Group d.o.o. Beograd, potencijalni ponuđači su dužni ispoštovati pravila i tehničke zahtjeve kao dio ugovornih obaveza prema nosiocu projekta produkcije i prijenosa m:tel Premijer Lige BIH 2020/2021.g.

Obzirom na činjenicu da je nosilac prava propisao standarde produkcije i prijenosa koji su specifični, zahtjevni i obimni, pozivaju se zainteresirani ponuđači da do gore navedenog datuma iskažu svoj interes za učešće u pretkvalifikaciji, što predstavlja polazni osnov za pokretanje postupka nabavke usluga od kvalificiranog ponuđača.

BH Telecom po ovom javnom pozivu nema obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa Pravilnikom o nabavkama BH Telecoma.

BH Telecom zadržava pravo provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

BH Telecom. Moja priča.