J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

· Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radnim mjestima kako slijedi:

1) 12. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za IT standardizaciju i planiranje, Sektora za planiranje IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Učestvuje u timovima za definisanje procedura/upustava , poslovnih procesa i modela u BH Telecomu-BPM,

2. Implementira preporuke u procesima standardizacije IT servisa,

3. Analizira i daje prijedloge za optimizaciju poslovnih procesa,

4. Prati kriterije (SLA) poslovnih servisa prema IT servisima

5. Priprema potrebne izvještaje.

2) 17. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za koordinaciju IT projekata, Sektora za planiranje IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Učestvuje u koordinaciji manje složenih IT projekata interno između sektora,

2. Učestvuje u koordinaciji dizajniranja manje složenih integracije,

3. Učestvuje u koordinaciji aktivnosti modeliranja, dokumentovanja i objavljivanja procesa iz poslovne perspektive,

4. Pruža podršku aktivnostima na projektu.

3) 20. Specijalista, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za prodajne i CRM aplikacije, Sektora za razvoj IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Vodi i koordinira najsloženije IT projekte (razvojne i nabavne – integracijske),

2. Upravlja životnim ciklusom razvoja IT rješenja i učestvuje u dizajnu IT servisa iz domena Službe,

3. Priprema i izrađuje detaljne specifikacije za IT rješenja iz domena Službe,

4. Vrši praćenje i kontinuirano izvještavanje o mogućim rizicima i problemima na projektima,

5. Koordinira projektne timove radi pripremanja izvjestaja,

6. Vrši prikupljanje podataka od vođa timova radi predlaganja odluka i akcija,

7. Vrši pripremanje izvještaja o toku i statusu projekata,

8. Koordinira poslove razvoja novih i prilagodbe postojećih IT servisa,

9. Izrada specifikacija za razvoj i prilagodbu IT rješenja,

10. Učestvuje u izradi dizajna, razvoju i prilagodbi IT servisa,

11. Koordinira poslove testiranja,

12. Učestvuje u funkcionalnom testiranju,

13. Koordinira i učestvuje u izradi testnih scenarija i koordinira testiranje,

14. Koordinira tranziciju i implementaciju IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

15. Priprema prenos promjena u produkcijsko okruženje,

16. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške,

17. Priprema potrebne izvještaje,

18. Koordinira aktivnosti izrade dokumentacije razvoja IT u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma.

4) 22. Sistem inženjer za operativni CRM i aktivaciju usluga, VSS – 1 (jedan) izvršilac, Službi za prodajne i CRM aplikacije, Sektora za razvoj IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Razvija, prilagođava i modifikuje složena IT rješenja iz domena Službe koristeći platformu i razvojne alate propisane strategijom IT-a,

2. Učestvuje u izradi detaljnih specifikacija za IT rješenja,

3. Učestvuje u izradi testnih scenarija i koordinira testiranje,

4. Učestvuje u procesu testiranja,

5. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

6. Priprema potrebne izvještaje,

7. Izrada dokumentacije u skladu sa QMS procedurama BH Telecoma,

8. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške.

5) 23. Stručni saradnik za operativni CRM i aktivaciju usluga, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za prodajne i CRM aplikacije, Sektora za razvoj IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Razvija, prilagođava i modifikuje IT servise iz domena službe koristeći razvojne alate propisane strategijom IT-a,

2. Pruža podršku pri izradi specifikacija za razvoj IT rješenja,

3. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

4. Izrada dokumentacije i uputstava u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,

5. Učestvuje u izradi testnih scenarija,

6. Učestvuje u procesu testiranja,

7. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške.

6) 28. Koordinator, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za biling i sisteme upravljanja prihodima, Sektora za razvoj IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Vodi i koordinira složene IT projekte (razvojne i nabavne – integracijske),

2. Priprema i izrađuje detaljne specifikacije za razvoj i nabavku IT servisa i integracijskih tokova,

3. Pruža podršku pri izradi dizajna rješenja iz domena Službe,

4. Priprema i izrađuje detaljne specifikacije za IT rješenja,

5. Koordinira poslove razvoja novih i prilagodbe postojećih IT servisa,

6. Učestvuje u izradi dizajna, razvoju i prilagodbi IT servisa iz domena Službe,

7. Koordinira poslove testiranja,

8. Učestvuje u funkcionalnom testiranju,

9. Koordinira i učestvuje u izradi testnih scenarija i koordinira testiranje,

10. Priprema prenos promjena u produkcijsko okruženje,

11. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

12. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške,

13. Koordinira aktivnosti na izradi i verzioniranju dokumentacije IT servisa u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,

14. Priprema potrebne izvještaje, distribuira poslove.

7) 30. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za biling i sisteme upravljanja prihodima, Sektora za razvoj IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Razvija, prilagođava i modifikuje IT servise iz domena Službe koristeći razvojne alate propisane strategijom IT-a,

2. Pruža podršku pri izradi specifikacija za razvoj IT rješenja,

3. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

4. Izrada dokumentacije i uputstava u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,

5. Učestvuje u izradi testnih scenarija,

6. Učestvuje u procesu testiranja,

7. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške.

8) 34. Koordinator, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za IT integracije, Sektora za razvoj IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Vodi i koordinira složene IT projekte (razvojne i nabavne – integracijske),

2. Priprema i izrađuje detaljne specifikacije za razvoj i nabavku IT servisa i integracijskih tokova,

3. Pruža podršku pri izradi dizajna rješenja iz domena Službe,

4. Priprema i izrađuje detaljne specifikacije za IT rješenja,

5. Koordinira poslove razvoja novih i prilagodbe postojećih IT servisa,

6. Učestvuje u izradi dizajna, razvoju i prilagodbi IT servisa iz domena Službe,

7. Koordinira poslove testiranja,

8. Učestvuje u funkcionalnom testiranju,

9. Koordinira i učestvuje u izradi testnih scenarija i koordinira testiranje,

10. Priprema prenos promjena u produkcijsko okruženje,

11. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

12. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške,

13. Koordinira aktivnosti na izradi i verzioniranju dokumentacije IT servisa u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,

14. Priprema potrebne izvještaje, distribuira poslove.

9) 36. Stručni saradnik za IT integracije, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za IT integracije, Sektora za razvoj IT servisa, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Razvija, prilagođava i modifikuje IT servise iz domena službe koristeći razvojne alate propisane strategijom IT-a,

2. Pruža podršku pri izradi specifikacija za razvoj IT rješenja,

3. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

4. Izrada dokumentacije i uputstava u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,

5. Učestvuje u izradi testnih scenarija,

6. Učestvuje u procesu testiranja,

7. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške.

10) 55. Stručni saradnik, VSS – 2 (dva) izvršioca u Službi za ERP sistema, Sektora za poslovnu i IT podršku, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Razvija, prilagođava i modifikuje IT servise iz domena Službe koristeći razvojne alate propisane strategijom IT-a,

2. Pruža podršku pri izradi specifikacija za razvoj IT rješenja,

3. Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

4. Izrada dokumentacije i uputstava u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,

5. Učestvuje u izradi testnih scenarija,

6. Učestvuje u procesu testiranja,

7. Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške.

11) 59. Koordinator, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za sistemsku platformu, Sektora za IT platformu, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši složene poslove iz oblasti uvođenja svih data centar tehnologija i pripreme privatnih i javnih cloude servisa,

2. Učestvuje u planiranju i implementaciji sofverskih rješenja iz oblasti baza podataka, mrežnih servisa, integracijske platforme, SAP sistema i sistemskog softvera,

3. Učestvuje u planiranju i implementaciji rješenja iz oblasti baza podataka, mrežnih servisa i sistemskog softvera u okviru javnih cloud servisa BH Telecoma,

4. Učestvuje u implementaciji sofverskih rješenja iz oblasti aplikativnog softvera,

5. Učestvuje u planiranju i implementaciji sofverskih rješenja iz oblasti baza podataka,mrežnih servisa, integracijske platforme, SAP sistema i sistemskog softvera u okviru privatnih cloud servisa.

· Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca na radnom mjestu kako slijedi:

12) 73. Operator, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za korisničku opremu, kontrolu i sigurnost IT servisa, Sektora za IT platformu, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši poslove iz oblasti instalacije i konfigurisanja klijentskih računara i druge računarske opreme,

2. Konfiguriše klijente za rad sa mrežnim operativnim sistemom, aplikativnim sistemima, mrežnim servisima,

3. Servisira opremu i obavlja poslove vezane za distribuciju računarske opreme iz skladišta informacionih tehnologija.

· Prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radnom mjestu, kako slijedi:

13) 73. Operator, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za korisničku opremu, kontrolu i sigurnost IT servisa, Sektora za IT platformu, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši poslove iz oblasti instalacije i konfigurisanja klijentskih računara i druge računarske opreme,

2. Konfiguriše klijente za rad sa mrežnim operativnim sistemom, aplikativnim sistemima, mrežnim servisima,

3. Servisira opremu i obavlja poslove vezane za distribuciju računarske opreme iz skladišta informacionih tehnologija.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 2)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 3)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 4)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 5)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 6)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 7)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 8)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 9)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer: Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 10)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer Informatika, Prirodno matematički fakultet smjer: Matematika/Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 11)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen, Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer: Informatika Prirodno matematički fakultet smjer: Matematika/Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 12)

– SSS (IV stepen stručne spreme), sa završenom gimnazijom ili srednjom tehničkom školom.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

Za radno mjesto pod 13)

– SSS (IV stepen stručne spreme), sa završenom gimnazijom ili srednjom tehničkom školom.

– Da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na poslovima srednje stručne spreme.

III Način prijave:

Za radna mjesta pod 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) i 11)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Za radna mjesta pod 12) i 13)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Svjedočanstvo ili diplomu o sticanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme – za radno mjesto pod 12).

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a što se dokazuje (za radno mjesto pod 13.):

a) uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljen u Jednistvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa,

b) Kandidati koji imaju ostvaren dio radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, a koji nije duži od 6 (šest) mjeseci, činjenicu statusa pripravnika dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o osiguranju koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanja i period trajanja osiguranja – za radno mjesto pod 13).

NAPOMENA II – za radna mjesta 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) 12) i 13)

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA III – za radno mjesto 13)

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko je ostvario jednak broj bodova kao i drugi kandidata, te pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju

(Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo).

NAPOMENA IV

– Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci – za radna mjesta pod 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) i 11),

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci – za radna mjesta pod 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) i 11).

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 20.04.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara broj 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima, u zatvorenoj koverti može prijaviti samo na jedno radno mjesto.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.