PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 26.10.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ na radnom mjestu, kako slijedi:

· 13. Samostalni stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, Direkcije za mrežnu infrastrukturu, Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, sa mjestom rada u Zenici.