PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, objavljen dana 17.11.2020. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 248. Stručni saradnik, VSS, – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za video servise, Sektora za video servise, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.