Poništenje javnog oglasa

Na osnovu člana 43. Priloga broj 1. – Organizacija rada Društva, Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo (prečišćeni tekst), broj: 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/18, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, 00.1-14-58278-4/19, 00.1-14-85712/19-4, 00.1-14-6301/20-4, 00.1-14-21580-4/20, 00.1-14-32178-2/20 i 00.1-14-74916-1/20, a u skladu sa tačkom II Odluke o poništenju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Direkciji Goražde Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 14.5-46-67416-23/20 od 20.11.2020. godine, vršilac dužnosti direktora Direkcije Goražde, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Goražde, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu broj 36a. Stručni saradnik za opšte i kadrovske poslove, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za opšte i kadrovske poslove Direkcije Goražde, objavljen dana 31.08.2020. godine u dnevnom listu ”Dnevni avaz”.