DOPUNA ULTRA KREDITA
U svakoj prilici odaberite dostupnu mogućnost za dopunu Ultra kredita putem:


Dopuna Ultra kredita putem aplikacije Moj BH Telecom


Ako ste mobilni korisnik BH Telecoma preuzmite Moj BH Telecom aplikaciju i na brz i jednostavan način napravite uvid u korisne informacije o svom priključku i trenutnoj potrošnji, ali i dopunite Ultra kredit.

Aplikaciju možete preuzeti na Play store-u.

Putem ove aplikacije možete dopuniti Ultra kredit svojim kontaktima u adresaru telefona ili željenom broju.

Dopuna Ultra kredita putem web stranice BH Telecoma


Dopunu ultra kredita možete jednostavno izvršiti prijavom na portal BH Telecoma. Nakon prijave kliknite na ikonu mCommerce.

Unesite iznos po želji i broj kojem želite da dopunite kredit.

Dopuna Ultra kredita putem TV uređaja - usluga Moja TV


Moja TV omogućava dopunu ultra kredita putem menija, pod opcijom BH Telecom servisi.

Odabirom opcije dopuna ultra kredita možete izvršiti dopunu putem TV uređaja.

Dopuna Ultra kredita putem SMS poruke


Dopunu Ultra kredita možete izvršiti sa svog mobilnog broja.

Dopunu vršite slanjem SMS poruke na broj 061 1171, u sljedećem obliku: IZNOS DOPUNErazmakBROJ MOBILNOG TELEFONA na koji vršite dopunu u formatu 3876XXXXXXXrazmakPOZDRAVNA PORUKA.

Dopuna Ultra kredita putem fiksnog telefona


Dopuna Ultra kredita putem fiksnog telefona SMS porukom

Da biste dopunili Ultra kredit putem fiksnog telefona potrebno je da imate SMS postavke u telefonu i da koristite uslugu CLIP (prikaz broja pozivaoca).

Slanjem SMS-a na 061 11 71 sa tekstom START aktivirate uslugu dopune Ultra kredita putem fiksnog telefona.

Nakon toga možete vršiti dopunu slanjem SMS-a na broj 0611171, u sljedećem obliku: IZNOS DOPUNErazmakBROJ MOBILNOG TELEFONA na koji vršite dopunu u formatu 3876XXXXXXX.Dopuna Ultra kredita putem fiksnog telefona pozivom na 0611171 (IVR govorni automat)

Dopunu vašeg Ultra kredita možete izvršiti i sa IVR govornog automata, pozivom putem fiksnog telefona na broj 0611171 - pratite uputstva gdje pritiskom na tipku 1 aktivirate uslugu.Dopuna Ultra kredita putem mobilnog telefona na račun fiksnog telefona

Dopuna Ultra kredita putem vašeg mobilnog telefona na račun fiksnog telefona moguća je nakon aktivacije usluge pozivom na broj 080024444. Da biste aktivirali uslugu neophodan je odabir PIN-a za mogućnost korištenja usluge sa bilo kojeg mobilnog telefona.

Dopuna ultra kredita se vrši na sljedeći način:

Dopuna putem OPA aplikacije


Korisnici OPA aplikacije mogu na brz, jednostavan i siguran način izvršiti dopunu Ultra kredita.

U aplikaciji OPA, izaberite opciju “Plaćanja”, te opciju “Dopuna”. Nakon što unesete iznos, odaberete primaoca iz imenika ili unesete broja telefona koji želite nadopuniti. Potvrdu o izvršenoj dopuni ćete dobiti kroz OPA aplikaciju i SMS porukom.